PHP và MySQL cơ bản

23 bài đăng
27.12.2015 / 08:04
b0ysh0ckhn
Bài đăng: 1146
Member
Nguyễn Minh Phương
mad đã viết

thằng này ngộ? ta nịnh ở chỗ là công sức ngày đêm viết topic này nha chú.

:3 ai nói gì m.tiện thấy cmt thì ấn quote thôi chứ có bảo ai :hum:

03.08.2016 / 16:01
TrieuLuan
Bài đăng: 453
Member
Happy New Year

$connect = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_name) or die('Không thể kết nối MySQL');

Cái $db_name sửa thành $db_pass mới đúng thì phải :3

03.08.2016 / 17:11
MrKen
Bài đăng: 2646
Trùm!
Vẫn là A N H
TrieuLuan đã viết

$connect = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_name) or die('Không thể kết nối MySQL');

Cái $db_name sửa thành $db_pass mới đúng thì phải :3

:v, thánh đọc hiểu đây rồi