Wap4 đã bị khai tử?

27 bài đăng
20.04.2023 / 12:28
boypink
Bài đăng: 10
Member

Wap4 die rồi không mọi người ? Nếu khai tử rồi thì có wapbuilder nào tương tự không?

[IMAGE]
Edited boypink (20.04.2023 / 12:29)
20.04.2023 / 13:46
MrKen
Bài đăng: 2646
Trùm!
Vẫn là A N H

Không biết nhưng có vSites.net nhé :yao:

20.04.2023 / 14:56
boypink
Bài đăng: 10
Member

Vậy cho hỏi vsites.net khi nào sẽ die

20.04.2023 / 23:20
MrKen
Bài đăng: 2646
Trùm!
Vẫn là A N H

Khi nào vDevs còn thì vSites còn =))

Edited MrKen (20.04.2023 / 23:20)
21.04.2023 / 10:23
boypink
Bài đăng: 10
Member
MrKen đã viết

Khi nào vDevs còn thì vSites còn =))

Không thấy cho đăng kí mới

21.04.2023 / 10:58
Thanhtung
Bài đăng: 16
Member

Xây nhà trên đất ng khác

21.04.2023 / 15:47
haidk
Bài đăng: 32
Member
Buồn vui lẫn lộn=)))
Thanhtung đã viết

Xây nhà trên đất ng khác

Là sao bạn

21.04.2023 / 19:09
Thanhtung
Bài đăng: 16
Member
haidk đã viết

Là sao bạn

Ý là xấy dựng 1 website trên wapbuilder giống như xây ngôi nhà trên đất của ng khác ấy, tốt nhất mua miếng đất rồi xây ngôi nhà lá hai quả tim vàng cũng đc :v

21.04.2023 / 20:36
hanhphucao
Bài đăng: 2470
Admin
Admin là người tận tâm và luôn hành xử đúng mực.
Thanhtung đã viết

Ý là xấy dựng 1 website trên wapbuilder giống như xây ngôi nhà trên đất của ng khác ấy, tốt nhất mua miếng đất rồi xây ngôi nhà lá hai quả tim vàng cũng đc :v

Đầu tư build bộ homelab nhỉ :D

21.04.2023 / 22:07
hoangchan
Bài đăng: 105
Member
Samsung j2

Tài khoản hoangchan đóng góp 3 wap trên vsite :)