Sharefull code + data NhanhNaoJohn

9 bài đăng
08.07.2017 / 11:31
adu2002hn
Bài đăng: 79
Member

Code viết & share by Văn Thạch

Hướng dẫn sử dụng:

- Vào incfiles/lib/gzip.lib.php kéo xuống cuối file để config data

- Vào account/fb_login.php để chỉnh sửa api facebook

- Vào dropbox/upload.php thay đổi app_key và app_serect dropbox để dùng

- Vào forum/tool/addfile.php để thay đổi app_key và app_secret dropbox để dùng

- Không hiểu thì inbox trên nhanhnao.xyz nhé

- Import data data_nhanhnao.sql nhé

- Tự đăng kí một nick mới rồi set lên rights 9 mà dùng nhé

- Để bảo mật hơn thì bạn chmod thư mục incfiles thành 0100 nhé Ok nhé

Download: Code & Data

Adu2002HN: Ở đây, trong phần index mình sửa lại 1 số thứ.

Thanks !

Edited adu2002hn (08.07.2017 / 11:32)
08.07.2017 / 12:49
adu2002hn
Bài đăng: 79
Member

Dùng thì xóa cái bản quyền ở footer đi, t ghi nhầm đấy

08.07.2017 / 12:51
Gindz
Bài đăng: 42
Member
adu2002hn đã viết

Dùng thì xóa cái bản quyền ở footer đi, t ghi nhầm đấy

Copy ghi nguồn: THANHYGO thêm dòng Source by Nhanhnao.

10.09.2017 / 18:10
jojolonelycat
Bài đăng: 42
Member

bác nào còn code ko share đê

10.09.2017 / 20:05
KenBii
Bài đăng: 17
Member
jojolonelycat đã viết

bác nào còn code ko share đê

Full code + data :3

http://upfile.mobi/bbiZ1azuwSs

10.09.2017 / 20:58
NPNpro
Bài đăng: 89
Member
Http://ketnoi127.blogspot.com

À há thằng cờ có khánh giờ mới chú ý tới cái status

26.05.2023 / 06:52
Sohagmia1
Bài đăng: 6
Member

Do you still have the code to share?

26.05.2023 / 09:58
nhoc49
Bài đăng: 11
Member
Sohagmia1 đã viết

Do you still have the code to share?

Nhanhnao John (Code + data)

26.05.2023 / 14:24
Sohagmia1
Bài đăng: 6
Member
nhoc49 đã viết

Nhanhnao John (Code + data)

[IMAGE]

Facing this issue.. Can you upload it google drive or dropbox... /-no

Copyright © 2015 - 2023 vDevs - Cộng đồng Web Developers

Hosting service provider: SuperHost