help vấn đề giải mã văn bản

6 bài đăng
29.04.2023 / 12:49
saoko
Bài đăng: 1446
Member
MXH Vườn Cảm Xúc

Mình sử dụng code gửi mail bằng phpmailer nhưng mail nhận được bị mã hóa như thế này "Tiêu Ä‘á»" đây là chữ "Tiêu đề" có hỏi chatgpt thì nó bảo dùng utf8_decode($text), sau khi dùng thì kết quả là "Tiêu ??", hỏi nhiều nó cũng vòng vòng qua lại mã hóa và giải mã utf-8

Ai biết giúp với

29.04.2023 / 12:56
saoko
Bài đăng: 1446
Member
MXH Vườn Cảm Xúc

đã thử

mb_internal_encoding("UTF-8"); và hoặc

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

ở đầu trang

mb_convert_encoding($text, "UTF-8", "auto");

mb_convert_encoding(utf8_decode($text), "UTF-8", "auto");

utf8_decode($text);

utf8_decode(mb_convert_encoding($text, "UTF-8", "auto"));

điều ko thành công

29.04.2023 / 14:23
MrKen
Bài đăng: 2648
Trùm!
Vẫn là A N H

PHP Mailer thì thử set như này xem

PHP
  1. $mail->CharSet = 'UTF-8';
29.04.2023 / 18:06
saoko
Bài đăng: 1446
Member
MXH Vườn Cảm Xúc

Quá xịn luôn, thank bác nhiều 😍

02.08.2023 / 22:58
VinaDP
Bài đăng: 627
Member
saoko đã viết

Mình sử dụng code gửi mail bằng phpmailer nhưng mail nhận được bị mã hóa như thế này "Tiêu Ä‘á»" đây là chữ "Tiêu đề" có hỏi chatgpt thì nó bảo dùng utf8_decode($text), sau khi dùng thì kết quả là "Tiêu ??", hỏi nhiều nó cũng vòng vòng qua lại mã hóa và giải mã utf-8

Ai biết giúp với

PHPMailer giờ vẫn dùng auth Gmail được hả bác

02.08.2023 / 23:01
hanhphucao
Bài đăng: 2470
Admin
Admin là người tận tâm và luôn hành xử đúng mực.

Được, dùng application password