ShareSource code forum.vdevs.net current version (04/2023)

12.09.2023 / 12:08
MrKen
Bài đăng: 2646
Trùm!
Vẫn là A N H
jojolonelycat đã viết

bao nhiêu năm giờ vợ con rồi cũng chẳng có thời gian để mò mẫm

Đam mê thì chơi thôi :D

23.11.2023 / 18:45
Sohagmia1
Bài đăng: 10
Member

How to login admin mode

23.11.2023 / 18:45
Sohagmia1
Bài đăng: 10
Member

Any one hepme

23.11.2023 / 19:07
MrKen
Bài đăng: 2646
Trùm!
Vẫn là A N H
Sohagmia1 đã viết

How to login admin mode

Just create a new account, and then set rights = 9 in database.

23.11.2023 / 19:23
Sohagmia1
Bài đăng: 10
Member

I did it but when i try to login showing this msg "Your account has not been activated!"

[IMAGE]
23.11.2023 / 20:20
MrKen
Bài đăng: 2646
Trùm!
Vẫn là A N H

set preg for this account.

25.11.2023 / 19:39
LeYTi
Bài đăng: 2
Member

mấy bác cho e hỏi ngu phát, e cài xong cứ bị redirect về forum.vdevs.pro ấy nhờ, chỉnh ở file nào v các bác, mò db k thấy gì liên quan đến domain như mấy thèng johncms khác :v

25.11.2023 / 22:10
MrKen
Bài đăng: 2646
Trùm!
Vẫn là A N H
LeYTi đã viết

mấy bác cho e hỏi ngu phát, e cài xong cứ bị redirect về forum.vdevs.pro ấy nhờ, chỉnh ở file nào v các bác, mò db k thấy gì liên quan đến domain như mấy thèng johncms khác :v

tìm file htaccess trong thư mục api với forum nhé

27.11.2023 / 15:07
LeYTi
Bài đăng: 2
Member
MrKen đã viết

tìm file htaccess trong thư mục api với forum nhé

có chỉnh r mà vẫn bị à bác ơi

13.01.2024 / 21:27
hoangchan
Bài đăng: 102
Member
HÔNG

@MrKen Đoạn này thiếu chức năng ghim bài viết đúng không ?

[IMAGE]