giải thích dùm cái diều kiện

3 bài đăng
08.07.2017 / 08:38
kayer
Bài đăng: 240
Member
Đã đủ 18 dấu + làm người lớn

mình có cái điều kiện nhưng không biết ý nghĩa của nó ai giải thích giúp đi

PHP
  1. if (!isset($_POST['token']) || !isset($_SESSION['token']) || $_POST['token'] != $_SESSION['token']) {
  2. $error[] = $lng['error_wrong_data'];
  3. }
08.07.2017 / 09:51
hanhphucao
Bài đăng: 2470
Admin
Admin là người tận tâm và luôn hành xử đúng mực.

Kiểm tra token có tồn tại và trùng với token hiện tại không thôi. Cái này dùng trong Mã bảo vệ (Captcha).

08.07.2017 / 09:54
kayer
Bài đăng: 240
Member
Đã đủ 18 dấu + làm người lớn
hanhphucao đã viết

Kiểm tra token có tồn tại và trùng với token hiện tại không thôi. Cái này dùng trong Mã bảo vệ (Captcha).

cảm ơn thým